Początek roku to czas, w którym każdy obywatel ma obowiązek rozliczyć się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym co do miejsca zamieszkania. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia, nasz pracodawca ma obowiązek od każdej wypłaty potrącać należny podatek dochodowy i...