Zwrot podatku

Początek roku to czas, w którym każdy obywatel ma obowiązek rozliczyć się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym co do miejsca zamieszkania. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia, nasz pracodawca ma obowiązek od każdej wypłaty potrącać należny podatek dochodowy i wpłacać go do Urzędu Skarbowego. Jeśli natomiast prowadzimy działalność gospodarczą, płacimy należny podatek samodzielnie, zazwyczaj miesięcznie bądź kwartalnie. Na początku roku przychodzi czas, w którym należy sprawdzić, czy nasze należności względem Urzędu Skarbowego są uregulowane. W tym celu uzupełnia się odpowiedni druk PIT, czyli roczne zeznanie podatkowe.

Roczne zeznanie podatkowe

W zależności od tego, z jakiego źródła pochodzą nasze dochody, mamy obowiązek rozliczyć się na innej deklaracji PIT. W najprostszym przypadku, jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie, będzie to deklaracja PIT-37. Wypełniamy ją na podstawie informacji o dochodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, która jest dostarczana na druku PIT-11 przez naszego pracodawcę (po jednym egzemplarzu dla nas i do Urzędu Skarbowego).

Jeśli natomiast prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, a podatki płacimy samodzielnie (bez pośrednictwa płatnika, czyli pracodawcy), właściwa dla nas będzie deklaracja PIT-36.

Zwrot podatku

W każdym z powyższych przypadków może się zdarzyć, że zaliczki wpłacone podczas całego roku podatkowego nie wystarczają na pokrycie całego należnego podatku. W takim przypadku w rocznym rozliczeniu wyjdzie nam kwota, którą należy przekazać na rzecz Urzędu Skarbowego przelewem lub w kasie.

Jeśli natomiast przekazane zaliczki były wyższe niż należny podatek, należy nam się zwrot podatku: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/zwrot-podatku-co-zrobic-gdy-nie-otrzymalismy-zwrotu-podatku-dochodowego-w-terminie/id/265. Jest to szczególnie częste, gdy korzystamy z wszelkiego rodzaju ulg podatkowych, między innymi z ulgi na dzieci, czyli prorodzinnej, ulgi za zapłacone składki zdrowotne, ulgi za pracę za granicą, ulgi za internet, darowizny kościelne i na organizacje społeczne, jak również za składki przekazane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dzięki tego typu odliczeniom od dochodu, zmniejsza się całkowita kwota dochodu, od której należy zapłacić należny podatek. W wyniku tego powstaje nadwyżka zapłaconych składek, którą Urząd skarbowy przekazuje na właściwe konto podatnika (jeśli wypełnił on właściwą deklarację, w której podał swój numer konta), bądź wysyła przekazem pocztowym.