Uchroń się przed konsekwencjami nie rozliczenia podatku!

Zgodnie z przepisami oraz zasadami samoobliczania zobowiązań podatkowych, przedsiębiorcy muszą samodzielnie, bez żadnych wezwań z Urzędu Skarbowego, wyliczyć, a następnie zapłacić podatek. Niestety, często zdarza się, że liczne obowiązki i niespodziewane sytuacje są powodami niedopełnienia tychże obowiązków. Można więc narazić się w ten sposób na kary finansowe oraz złamanie prawa.

Na szczęście jednak taką wpadkę można naprawić, składając czynny żal podatnika: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czynny-zal-czyli-jak-dziala-kolo-ratunkowe-dla-podatnika-ktory-dopuscil-sie-przewinienia-lub-przestepstwa-skarbowego,73,312

Czym jest czynny żal podatnika?

Przedsiębiorca, który nie wywiązał się z obowiązków podatkowych, może uniknąć kary z pomocą pewnego sposobu. Mowa o tak zwanym czynnym żalu podatnika, czyli zawiadomieniu Urzędu Skarbowego o popełnieniu wykroczenia, bądź przestępstwa skarbowego. Ważne jest jednak to, aby dokonać tego, zanim fiskus sam się zorientuje.

Jeśli takie zawiadomienie zostanie prawidłowo złożone, urząd może odstąpić od ukarania podatnika, który złamał prawo.

Czynny żal podatnika powinien jednak spełniać odpowiednie kryteria, aby przyniósł odpowiednie skutki. Po pierwsze, zawiadomienie o czynnym żalu musi być dokonane przez samego winowajcę oraz powinno zachować właściwą formę – pisemną lub ustną – w Urzędzie Skarbowym. Proces ten jednak nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

Po drugie, Urząd Skarbowy nie może wcześniej dowiedzieć się o popełnieniu czynu zabronionego. Nie może także wcześniej wszcząć kontroli dotyczącej tego przewinienia. Może to bowiem wykluczyć zastosowanie czynnego żalu.

Po trzecie, nieuregulowanie płatności podatkowych w terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty całości łącznie z odsetkami związanymi ze zwłoką w terminie wyznaczonym przez fiskus. Po czwarte, przedsiębiorca musi podać organowi podatkowemu wszystkie okoliczności oraz powody zwłoki, a także podać osoby, które współdziałały w popełnieniu wspomnianego przestępstwa.

Gdzie złożyć czynny żal podatnika?

Czynny żal podatnika można złożyć w każdym urzędzie, który został powołany do ścigania przestępstw skarbowych. Są to między innymi: Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Urząd Kontroli Skarbowej i tym podobne. Można tego dokonać również na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania podatnika. Czynny żal podatnika nie ma jednoznacznego formularza, w związku z czym zarówno jego treść, jak i forma zależy od decyzji tylko i wyłącznie samego podatnika.

Co ważne, zawiadomienie można również złożyć ustnie w odpowiednim urzędzie. Jak już wcześniej wspomniano, w czynnym żalu trzeba podać powód złamania prawa oraz wymienić osoby w tym uczestniczące.